Info till hemmet / Tiedote koteihin

FÖRENINGEN
BK-46 är en relativt liten fotbollsförening med ca 180 registrerade spelare. Vi försöker aktivt hitta verksamhetsmodeller där barnen och familjerna själva kan välja hur mycket man vill satsa på fotboll. En del vill satsa jättemycket och spela tävlingsfotboll andra tycker att fotboll är en hobby bland andra. Hos oss skall båda inriktningarna vara möjliga. I praktiken betyder detta att lagen för spelare under 12 år ofta använder sig av nivågrupper då man deltar i turneringar så att alla kan spela matcher mot motsvarande lag. Från 12 år ålder kan spelarna väljas ut att representera regionens gemensamma tävlings lag. I dessa lag deltar spelare från Ingå IF, BK-46, Ekenäs IF och FC HIK. Tävlings lagen spelar under namnet YJ. Hobbyfotbollen fortsätter i BKs egen regi från tolv års ålder och vi kan även erbjuda hobbyfotbollslag för vuxna

VISION OCH MISSION
En av kärnpunkterna i föreningens värderingar är ”Respekt”. Denna slogan används också av det internationella fotbollsförbundet FiFa. I vårt fall betyder det att vi vill bemöta spelare, tränare, föräldrar, domare och motståndarlagen på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, dvs. sakligt, positivt och uppmuntrande. Detta oavsett ålder, kön eller ras. Alla är hjärtligt välkomna i BKs fotbollsfamiljBK-46 har som vision att alla barn och ungdomar i närområdet som vill spela fotboll ska få möjlighet till det oavsett fotbollsbakgrund, ambition eller ekonomiska resurser. Vi vill kunna erbjuda alla våra spelare en extremt bra, anpassad och komplett fotbollsutbildning på hög nivå men även uppfostra goda och välmående medmänniskor med en stark självkänsla och ett gott självförtroende.
Vår verksamhetsidé grundar sig på följande tre grundteser:
”Vi ger verktygen som gör fotbollsdrömmar till verklighet”
”Fotboll är roligt på alla nivåer”
”Vi är stadens pulserande hjärta”

Barn och Ungdomsfotbolls målsättningar är att ge alla som vill, en möjlighet att spela fotboll i BK-46, från knattefotboll till seniorfotboll under ordnade former.
Vara representerade i varje åldersgrupp på såväl flick- som pojkfotboll.
Skapa en bra vi och klubb anda under devisen ”Stadens pulserande hjärta”.
En ledstjärna är att ungdomarna även i tonåren har spelglädjen kvar.
Lära alla fotbollsspelare att vinna eller förlora tillsammans som ett lag.

KOSTNADER:
MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för 2022 är 40 euro. Den betalas av alla spelare och ledare i föreningen. Med medlemskortet finns det erbjudanden bland lokala företag samt fritt inträde på representationslagets hemma matcher.

LICENS OCH FÖRSÄKRING
Licens bör alla spelare ha. Lagledaren i respektive lag sköter om detta. I samband med licensen kan det köpas Bollförbundets försäkring.

SÄSONGAVGIFT/SPELARAVGIFT
Säsongavgift betalas till föreningen. Med denna har föreningen möjlighet att hålla ledd verksamhet året igenom. Hålla lagen med utrustning som krävs för att träna fotboll. Avgifter för deltagande i seriespel och Karuselli turneringar. Tränarnas skolning och kompensation. Samt övriga kostnader inom juniorfotbollen.

Säsongavgifterna 2022 kommer att vara:

Knattar/Nappulat 80€
P/F7 – P/F 14         150€

 

LAGET:
UTRUSTNING
Föreningen skaffar den utrustning som behövs till träningar, finns i förråden. De yngre lagen har även bollar i förrådet.
KLÄDER
2022 har BK-46 ett kontrakt med JOMA, spelkläder och overaller beställs via laget. Detta bekostar spelaren själv.
SERIE OCH TURNERING
Det enskilda laget anmäler sig till turneringar och bekostar dem själva. Karuselli och seriespel anmäls och betalas av föreningen.
TRÄNING
Träningsturer delas ut på konstgräset i Karis, varje lag tränar 2-3 ggr/vecka från april-oktober. Vintern 2022-23 siktar föreningen på att alla juniorlag har en träningstur i IAA.
Hasse Töttermans stödfond År 2020 grundades BK-46 fotbollsjuniorers stödfond med syfte att underlätta för de familjer som har tillfälliga eller bestående ekonomiska utmaningar. Ansökan till stödfonden görs av vårdnadshavaren. Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast vid BK-46 styrelsemöten där endast medlemmarna i BK-46 styrelse är närvarande. Fonden betalar ut stöd till barn, vars föräldrar/vårdnadshavare inte har tillgångar eller möjlighet att betala säsongavgiften. Fritt formulerad ansökan lämnas in till info@bk46.fi.
MEDELANSKAFFNING det enskilda laget
Varje lag gör sin egen budget för året. Kostnader som uppkommer under säsongen är t.ex. spelkläder, turneringar och andra eventuella införskaffningar.
Det enskilda laget kan göra talkoarbeten eller sälja produkter för att t.ex. samla till en utlandsturnering.

SPELAREN
Spelarna är de viktigaste medlemmarna vi har i BK-46 . Vi vill att våra spelare ska känna sig trygga, våga vara sig själva, lära sig att älska sporten, känna att de utvecklas och inte minst ha roligt.
Våra spelare:
– är medlemmar i föreningen
– kommer i tid till träningar och matcher
– har med sig rätt utrustning och är väl förberedda
– lyssnar på sina tränare/ledare
– har en positiv inställning till lagkamrater, motståndare, tränare och domare och visar respekt genom att t.ex. alltid tacka motståndare och domare efter match
– meddelar återbud i god tid inför träning eller match
– deltar i olika lagaktiviteter

FÖRÄLDER
Nästan all verksamhet i föreningen och juniorlagen bedrivs med talkokraft. Detta betyder att alla föräldrar också kommer att bli delaktiga i barnets hobby på ett eller annat sätt. Avsikten med detta material är att beskriva olika ansvarsuppgifter som behövs för att ett juniorlag ska fungera. Dessa uppgifter delas mellan föräldrarna i laget. Förutom lagens egna uppgifter deltar alla föräldrar 2-3 gånger per år i olika talkoinsatser som görs för att hålla juniorernas avgifter så låga som möjligt. De föräldrar som tar sig an större arbetsuppgifter i lagen som tränare eller lagledare får kompensation eller rabatt på spelaravgiften för sitt barn.
Deltar aktivt i lagets verksamhet genom att uppmuntra spelarna och heja på laget
Speciellt för unga spelare kan det kännas tryggare om någon förälder finns med under matcher, turneringar och ibland även under träningar
Deltar regelbundet i lagets talkouppgifter
Hela föreningens verksamhet grundar sig på talkoanda för att hålla kostnaderna för idrottsutövningen låga.
Uppträder enligt föreningens anda respektfullt mot alla!
Tränare, övriga föräldrar, spelare, motståndarlaget, domare osv

FÖRDELAR MED FOTBOLL
Det är viktigt att barn och unga håller på med någon form av aktivitet. Fotboll är en sport som erbjuder träning i många viktiga egenskaper som behövs i det vuxna livet. Det är en mångsidig träningsform som bidrar till att utveckla spelarens koordination och självkänsla. Fotboll främjar förmågan till att kunna samarbeta och fungera som en lagspelare, lösa problem och nå gemensamma mål tillsammans med laget. Fotboll lägger grunden till ett hälsosamt liv och sist men inte minst skapar vänner och minnen för livet.

KONTAKTUPPGIFTER
BK-46 Fotboll, Bangatan 6 10300 Karis, info@bk46.fi
Styrelsen Mats Lillqvist ordf. mlillqvist@live.com, Mats Grönblom vice ordf., Pekka Sundholm peksi64@outlook.com, Kjell Dahlberg kjell.dahlberg@pp.inet.fi, Dennis Lindholm dennis.lindholm@gmail.com, Robban Sederholm robban@robban.com, Nic Holmqvist nic@raseborgsbygg.fi, Anne Koskinen annekosk@gmail.com, Emma Kjellberg emma.kjellberg85@gmail.com, Peter Laine kassör peter.m.laine@metsagroup.com, Johan Westerlund kassör westerlundjohan@hotmail.com, Nina Ahlblad nina.ahlblad@hygitex.fi
Juniorträningschef Hassan Bouktouf hassanbouktouf@yahoo.com
Tekniktränare Craig Rothwell craig_rothwell@yahoo.com
Målvaktstränare
Knattar Hassan Bouktouf  hassanbouktouf@yahoo.com
P7 Arthur Snellman arthur.snellman@hotmail.com
P8 Matias Astrada , Casper Alm bk46p2014@gmail.com
P9 Jussi Pekonen, Jenny Romberg-Valkeapää jenromb1@gmail.com
P10 Hassan Bouktouf  hassanbouktouf@yahoo.com, Jari Parkkonen jari.parkkonen@raasepori.fi
P10 Sebastian Berg sberg17@hotmail.com, Leena Seppinen
P11 Henrik Soramäki soramakihenrik@gmail.com, Pia Tötterman pia.totterman@gmail.com
P12/13 Nic Holmqvist nic@raseborgsbygg.fi, Andreas Grundström andreas.grundstrom@live.com
F9-11 Johan Westerlund westerlundjohan@hotmail.com, Malin Behm malski.behm@gmail.com
Herrar Pekka Sundholm peksi64@outlook.com, Kjell Dahlberg
Hobby herrar Christoffer Sonck