Om Oss / Meistä

FÖRENINGEN
BK-46 är en relativt liten fotbollsförening med ca 180 registrerade spelare. Vi försöker aktivt hitta verksamhetsmodeller där barnen och familjerna själva kan välja hur mycket man vill satsa på fotboll. En del vill satsa jättemycket och spela tävlingsfotboll andra tycker att fotboll är en hobby bland andra. Hos oss skall båda inriktningarna vara möjliga. I praktiken betyder detta att lagen för spelare under 12 år ofta använder sig av nivågrupper då man deltar i turneringar så att alla kan spela matcher mot motsvarande lag. Från 12 år ålder kan spelarna väljas ut att representera regionens gemensamma tävlings lag. I dessa lag deltar spelare från Ingå IF, BK-46, Ekenäs IF och FC HIK. Tävlings lagen spelar under namnet YJ. Hobbyfotbollen fortsätter i BKs egen regi från tolv års ålder och vi kan även erbjuda hobbyfotbollslag för vuxna

VISION OCH MISSION
En av kärnpunkterna i föreningens värderingar är ”Respekt”. Denna slogan används också av det internationella fotbollsförbundet FiFa. I vårt fall betyder det att vi vill bemöta spelare, tränare, föräldrar, domare och motståndarlagen på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, dvs. sakligt, positivt och uppmuntrande. Detta oavsett ålder, kön eller ras. Alla är hjärtligt välkomna i BKs fotbollsfamiljBK-46 har som vision att alla barn och ungdomar i närområdet som vill spela fotboll ska få möjlighet till det oavsett fotbollsbakgrund, ambition eller ekonomiska resurser. Vi vill kunna erbjuda alla våra spelare en extremt bra, anpassad och komplett fotbollsutbildning på hög nivå men även uppfostra goda och välmående medmänniskor med en stark självkänsla och ett gott självförtroende.
Vår verksamhetsidé grundar sig på följande tre grundteser:
”Vi ger verktygen som gör fotbollsdrömmar till verklighet”
”Fotboll är roligt på alla nivåer”
”Vi är stadens pulserande hjärta”

Barn och Ungdomsfotbolls målsättningar är att ge alla som vill, en möjlighet att spela fotboll i BK-46, från knattefotboll till seniorfotboll under ordnade former.
Vara representerade i varje åldersgrupp på såväl flick- som pojkfotboll.
Skapa en bra vi och klubb anda under devisen ”Stadens pulserande hjärta”.
En ledstjärna är att ungdomarna även i tonåren har spelglädjen kvar.
Lära alla fotbollsspelare att vinna eller förlora tillsammans som ett lag.

SUOMENNOS ON TULOSSA . .