Verksamhetsplan / Toimintasuunnitelma

LEDNING OCH KOORDINERING
Föreningens verksamhet leds av en av årsmötet tillsatt ordförande och styrelse. Till sin hjälp kan dessa tillsätta en särskild juniorsektion, arbetsgrupper eller funktionärer med ansvar för juniorlagens verksamhet. Som särskilda funktionärsposter tillsätts en kontaktperson till staden (träningstider m.m.), en juniorträningschef, en caféansvarig samt vid behov övriga. Särskilda tränartjänster köps av Mikko Lappalainen, Hassan Bouktouf, Craig Rothwell och Keeper Kobras eller annan MV-tränare. Föreningen strävar efter att anställa en verksamhetsledare för att förbättra administrationen och den interna kommunikationen.

VERKSAMHET
– En fotbollsturnering för dagisbarnen ordnas under våren.
– I juni ordnas en fotbollsskola på konstgräsplanen dagtid 5 dagar.
– Föreningen eftersträvar att göra besök i de olika skolorna i Karis, Pojo och Svartå för att hålla fotbollsskolor och locka med nya barn i verksamheten.
– Den årliga knattedagen för barn under skolåldern utökas till två tillfällen. Ett i maj och det andra i augusti på centrumplanen.
– Under året ordnas den stora turneringen Kodin Tavaratalo Cup, under olika tidpunkter. Föreningen satsar på att få med ca 70–100 lag.
– Föreningen ordnar en hobbyturnering eller motsvarande i augusti. Turneringen går under namnet Gegge Cup.

LAG
Föreningens representationslag spelar i år i division 4. Huvudtränare är Mikko Lappalainen.
Inget Akademilag spelar detta år. Spelarna fördelas mellan representationslaget och Hobby laget.
Föreningens Hobbylag spelar i division 6. Lagledare är Kristoffer Sonck. Avsikten är att erbjuda fotboll som motionsform för herrar i alla åldrar.
Föreningens äldsta juniorer spelar antingen i Hobby laget eller i något av nejdens gemensamma YJ-lag (B17, C15, C14, D13 och D12).
Föreningen upprätthåller juniorlag i klasserna C14, D13, E12, F11, G10, H9, I8, samt flicklaget F09/10. För de minsta barnen upprätthålls en s.k. knattegrupp.

ÖVRIGT
Säsongsavslutningen hålls i november dit alla juniorer, lagledare, tränare och föräldrar får inbjudan. Olika pokaler och hederspris delas ut.
BK-46 fotboll r.f. ser med tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. Stämningen i föreningen är god och präglas av en stark talkoanda och framtidstro. Föreningens huvudfokus ligger stadigt på spelarutveckling. Vi fortsätter arbetet i enlighet med vår vision: ”Vi ger verktygen som gör fotbollsdrömmar till verklighet”. Varje spelare ska uppmuntras och utrustas så att de når så långt som möjligt mot sina drömmar!

”Håll din dröm levande!”

BK-46 Fotboll r.f.

Mats Lillqvist
Ordförande

SUOMENNOS TULOSSA. . .