Hoppa till innehåll

Verksamhetsplan

LEDNING OCH KOORDINERING 

Föreningens verksamhet leds av en av årsmötet tillsatt ordförande och styrelse. Till sin hjälp kan dessa tillsätta en särskild juniorsektion, arbetsgrupper eller funktionärer med ansvar för juniorlagens verksamhet. Som särskilda funktionärsposter tillsätts en kontaktperson till staden (träningstider m.m.), en juniorträningschef, en caféansvarig samt vid behov övriga. Föreningen har en tf. verksamhetsledare (Nina Ahlblad) 2024 för att förbättra administrationen och den interna kommunikationen.

VERKSAMHET

– Tränarskolning i april.

– Fotbollstidning som kommer ut i april.

– En fotbollsturnering för dagisbarnen ordnas under våren, med namnet S-market dagis-cup.

– I juni ordnas ett fotbollsläger på konstgräsplanen dagtid 5 dagar. 

– Föreningen eftersträvar att göra besök i de olika skolorna i Karis, Pojo och Svartå för att hålla 

  fotbollsklubbar och locka med nya barn i verksamheten. 

– Den årliga knattedagen för barn under skolåldern hålls i maj samt augusti. 

– Under året ordnas den stora turneringen Kodintavaratalo Cup, första veckoslutet i oktober.        

   Föreningen satsar på att få med ca 150 lag. 

-Teknikträningar april-juni. Träningar inför tekniktävlingen i oktober ordnas augusti till oktober.

-Avslutning i oktober/november för juniorlagen.

LAG 

Föreningens representationslag spelar år 2024 i division 5. Föreningen upprätthåller juniorlag i klasserna P14/13, P12, P11, P10, P9, P8, P7, P6, samt flicklaget F14/15, F13/12 och F10/09. För de minsta barnen upprätthålls en s.k. knattegrupp. I juniorfotbollen strävar vi efter att ha ett samarbete med de övriga västnyländska föreningarna.


ÖVRIGT 

Säsongsavslutningen hålls i november dit alla juniorer, lagledare, tränare och föräldrar får inbjudan. Olika pokaler och hederspris delas ut. 

BK-46 fotboll r.f. ser med tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. Föreningen kommer 2024 att få ett eget klubbhus för att höja gemenskapen inom föreningen samt ha en träffpunkt för föreningens medlemmar. Föreningens huvudfokus ligger stadigt på spelarutveckling.

BK-46 Fotboll r.f. 

Nina Ahlblad, tf.Verksamhetsledare