Hoppa till innehåll

Jämställdhetsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan BK-46 Fotboll rf.     1.1.2023

Inledning

BK-46 fotboll rf. är en jämlik och jämställd förening där alla medlemmar behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Föreningen förhållningssätt präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Föreningen erbjuder alla medlemmar samma rättigheter och skyldigheter. Oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, sexuell läggning, eller ålder ska medlemmarna behandlas och bemötas med respekt och värdighet. BK-46 accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier. En jämställd och jämlik förening är även en förutsättning för att kunna skaffa nya medlemmar till föreningen.

Medlemmar 2023     Styrelse 2023

KvinnorMänKvinnorMän
75145 3 8
    

Ansvar

Alla medlemmar ansvarar för en jämställd verksamhet. Föreningens styrelse har en reell jämställdhet och ett välfungerande jämställdhetsarbete, men alla medlemmar har gemensamt ansvar att föra fram goda idéer och förslag så att förhållandena kan utvecklas till det bättre inom verksamheten. Styrelsen 2023 utnämnde en jämställdhetsansvarig (ordförande)som intygar om att BK-46 är en trygg och jämställd förening. Den jämställdhetsansvarige skall fungera som stödperson för medlemmar i jämställdhetsärenden inom föreningen. Denna jämställdhetsplan har blivit framlagd av föreningens jämställdhetsansvarige.

Mål

Föreningens mål är att hålla nya medlemmar informerade om föreningens jämställdhetsregler och föreningens jämställdhetsplan. Att fortsätta jämställdhetsarbetet är en viktig del för att upprätthålla den goda stämningen inom föreningen. Styrelsen skall fortsättningsvis utnämna årligen en jämställdhetsansvarig som ansvarar för jämställdhetsarbetet inom föreningen, samt uppdatera planen varje år. Föreningens mål är att öka antalet flicklag i föreningen samt kvinnor i styrelsen, önskan är att starta ett nytt lag vartannat år. Föreningen går ut med att vi är en förening där alla har en plats att spela fotboll.

Denna jämställdhetsplan har blivit framlagd av föreningens jämställdhetsansvarige. Godkänd vid föreningens styrelsemöte.